Rindums Kaiser 04158/2002, 033970, f. 02.02.2002, HD: A, AA: 0, BHP 2, AK

         

 

 

Rindums Dexter

 

Hoss v. Lärchenhain

Dorijan v. Johaness Berg

Tina v. Aminius

Rindums Zanne

Visum v. Aarminius

Rindums Nicol

Trillingsgaards Beauty

Cim v. Ecknachtal

Argus v. Haus Mohn

Valsmossens Punky

Greve Jolly

Ulk v. Arlett

Greve Jolly

                                                      

                                                                                           

Rindums Kaiser blev placeret som AVKL 2 i 2005. Dermed nåede han toppen af sin karriere og har ikke siden været vist. Det var sidste trin på en lang udstillingskarriere, hvor Kaiser altid havde placeret sig i toppen af klassen både her i Danmark, Holland og Tyskland, hvor han flere gange var udstillet i de unge klasser på landsdelsskuer. Han var klassevinder 14 gange og Viceweltsieger for German Shepherds Dog i Dortmund World Dog Show i 2003. Altså en imponerende udstillingskarriere, som ikke skyldes tilfældigheder men er opnået i kraft af hundens gode bygningsforhold, charmerende fremtoning og altid vitale optræden, der udmøntede sig i udtalt gangvilje og stor udstråling. Han startede sin karriere i hvalpeklassen ved Jubilæumsskuet i Randers i 2002, og siden gik det så slag i slag. På HAS opnåede han sg2 i unghundeklassen og AVKL 4 og AVKL 2 i brugshundeklassen.

Kaiser er en velbygget hund, hvor det korte kryds dog falder i øjnene. Det var især noget, der gjorde sig gældende i de yngre år. Han er 65 cm, men når han alligevel ikke virker stor i ringen, skyldes det hans i øvrigt harmoniske fremtoning. Blandt hans fortrin kan nævnes hans høje, faste manke, der fortsætter i en stærk ryg og i det hele hans gode fasthed. Dette og hans gennemvinklede forpart er nogle af de egenskaber, der er også karakteristisk for hans afkom.

Hans kåringsbeskrivelse lyder således: Stor, kraft- og substansfuld, smukt pigmenteret, særdeles udtryksfuld han. Særdeles godt hoved, der er korrekt opbygget, mørke øjne og korrekt størrelse og ansats af ører. Særdeles god manke, fast ryg og lænd, velformet kryds af god længde. Han er særdeles godt vinklet for med særdeles godt forbryst, godt underbryst, korrekt front, korrekt mellemfod. Træder lige for og bag. Bevægelsen er smidig, fast og langstrakt med særdeles godt fraskub og frit fremgreb. Mod og kampdrift udpræget, slipper.

Særlige bemærkninger: En udtalt typefuld fast han med megen udstråling. Korrekte højde- længdeforhold og korrekt bevægelsessystem. Kan med fordel anvendes til forbedring af udstråling, fasthed og bevægelse.

I forbindelse med fremstillingen på HAS 2005 fik Kaiser følgende beskrivelse af dommeren Fritz Bennedbæk:”Kaiser levede fuldt ud op til forventningerne efter at have været vist på landsdelsskuer året igennem. Her har afkom og afkomsgrupper ligeledes efterladt et meget positivt indtryk, der fuldt ud retfærdiggjorde hans fornemme placering som AVKL 4 i 2004. Også i år var Kaiser i blændende form og viste sig fra sin bedste side. Når man placerer så ung en han i avlsklassen for første gang, er det en satsning, og der er ingen garanti for, at han lever op til forventningerne. Så når det lykkes, vil jeg ikke lægge skjul på, at det er en meget stor personlig tilfredsstillelse for mig. Da afkomsgruppen efter Kaiser kom i ringen lørdag eftermiddag, var det åbenlyst for alle, at han selv havde bevist sit værd. Han giver sine positive sider videre til sit afkom. Og hvad kan man så forlange mere? Kaiser er en stor, tør og fast særdeles maskulin han med en fast, velanlagt manke og en korrekt forløbende overlinie. Hans overbevisende bevægelse skabes af harmoni, ligevægt og effektivitet i fraskubbet. Han tager godt imod kraften, hvor frontstillingen er korrekt og fast. Skulle nogen være i tvivl om hans evner som avlshund, er det på tide at tage det op til overvejelse og tilføre ham nogle af de gode tæver, vi har herhjemme. Han kan give fasthed, kønspræg, udtryk og gangglæde og -vilje videre til sit afkom ligesom hans særdeles gode forløb af overlinien. Også Kaiser leverede en overbevisende modprøve. At han samtidig har en alternativ blodføring over Hoss v. Lärchenhain på fadersiden og AVKL Nabonas Jameson og den særdeles godt avlende Greve Jolly på modersiden, er et ekstra plus. Kaiser er endnu en ung avlshan, og jeg er sikker på, at han også i 2006 kan stille en overbevisende afkomsgruppe. Han har ligeledes forbedret sit index siden HAS 2004 og kan med stor sikkerhed betragtes som hofteforbedrer. Kaiser stillede på HAS 2005 med 10,4 % af det afkom, der var mulighed for at fremstille.”

Med sådan en fremtoning, så megen charme og udstråling og lyst til at vise sig og ret hurtigt så meget udmærket afkom, skulle man tro, at Kaiser ville blive en meget populær og efterspurgt avlshund.  Det var ikke umiddelbart tilfældet. Fra starten var han omdiskuteret, og en del opdrættere var tilbageholdende, de følte sig ikke helt tilfredse med hans afstamning, og det skulle vise sig, at selv om Kaiser som ovenfor omtalt kunne demonstrere sine evner til at nedarve sine positive sider, så kom de negative forventninger til at veje tungere, og efter en begyndelse med en del parringer ebbede det efterhånden ud, og han fik ikke nok parringer til fortsat at kunne stille afkomsgruppe.

Hvad var da, årsagen til den manglende tiltro? Formentlig at hans direkte forfædre altså far og mor ikke var fremtrædende hunde. Det burde dog ikke være afskrækkende, for allerede i 2. og 3. led findes en række fremtrædende nedarvere.

Farfar Hoss v. Lärchenhain har haft en lidt speciel karriere. Han beskrives i Markante linier i tysk schæferhundeavl II således:” Endnu en repræsentant for Uran er dukket op kommende fra en upåagtet linie og på en lidt speciel måde.

Det drejer sig om Hoss v. Lärchenhain. Hans far Dorjan v. Johaness Berg var ifølge stamtavlen efter Nero v. Hirschel. Denne stod i tre år med pæne placeringer på BSZS og fik en del parringer. Blandt afkommet var Hoss v. Lärchenhain. Hoss kom i starten ikke på BSZS, da hans ejer dømte her, men han havde særdeles mange flotte placeringer på både Orts- og Landesgruppe-skuer. Så blev DNA-testerne iværksat, og det viste sig, at Dorjan ikke var efter Nero v. Hirschel men en ganske ukendt hund ved navn Ghandi v. Heilbrunner Schloss, der var en sønnesøn af Uran v. Wildsteiger Land. Hoss havde i mellemtiden været stærkt benyttet i avlen, og han mødte nu i 2000 op på BSZS, hvor han tiltalte ved sin friske optræden og gode præsentation med flot overlinie, desuden viste han godt mod og kampdrift. Han blev placeret som V 1 og Peter Messer skrev om ham:” Denne han tiltaler ved sin udtryksfulde, maskuline fremtoning med prisværdigt pigment med en stor andel sort.” Han fremhæves desuden for korrekte vinkler, brystforhold og front samt den jordvindende bevægelse med god skridtvidde. Af formelle grunde kom han ikke i auslese (farfaderen og farmoderen var ikke avlskårede). Året efter stillede Hoss igen og blev placeret som V 10, og derefter blev han solgt. Han stillede et par gode og fadertypiske grupper med dyr med gode løbsknogleforhold og meget gode bevægelser.”

Hoss har vist sig at holde godt som avlshund. Der er flere gode tæver efter ham. Senest har vi set Boogie v. Oschentor V 3 i Oberhausen. Blandt hans sønner har Yak v. Frankengold haft størst betydning og fører meget markant linien videre.

En anden af de betydelige nedarvere er Visum v. Arminius. Hans tid ligger noget tilbage. Han er født i 1990. I 1991 blev han sg 1 i yngste klasse på BSZS i Karlsruhe i Markante linier får han denne omtale: ”Visum v. Arminius vandt hanklassen fulgt af halvbroderen Apoll v. Laacher Haus. Hans mor Ratta v. Arminius var en succesrig avlstæve i kennel Arminius. Hun var efter Fedor v. Arminius på en Quito v. Arminiusdatter. Sønnen Visum var en meget velsnittet, smukt formet hund. Ikke en der faldt i øjnene ved kraft, betydelighed og fyldig pels, men en som havde sin styrke ved sin korrekte bygning og gode middelstørrelse. Han stillede i brugsklassen i 93 men slap ikke ved modprøven og blev placeret nederst i V. Året efter kom han igen og blev sat som VA 4 af Herman Martin det sidste år han dømte. Derefter fulgte opstigningen planmæssigt. Peter Messler placerede ham som VA 2 i 95 og sluttelig som Sieger i 96 med en beskrivelse, der pointerede hundens korrekte bygning og med tilføjelsen: ” Denne Jecksøn fra 1990 har kontinuerligt udviklet sig. Han har således i fuldt omfang opfyldt de forventninger, der har været stillet til ham. Sidste år kunne han på grundlag af det stillede afkom placeres som Vicesieger. Dette år kunne han stille en afkomsgruppe, der på alle måder var overbevisende. Han giver i fuldt omfang sit fremtoningspræg videre til afkommet. Dette er i reglen over gennemsnitligt belastbart. Også i brugshundeklassen kan han stille flere sønner over gennemsnittet. En søn kunne placeres i VA. På alle måder ingen overraskelse men en fortjent vinder i året 1996.”

Visum nåede at stille fem afkomsgrupper. Om den fjerde, som han stillede det år han blev Sieger, hed det: ”Den fjerde gruppe stillet af dette års Sieger er atter en særdeles stor gruppe med særdeles god lighed med faderen, tydelig forskel på kønnene, gode bygningsforhold, middel størrelse og udtalt fasthed og tørhed. Der er overvejende god helhedsopbygning og langtrækkende bevægelser. Denne hans avlsværdi understreges af det store antal højt placerede efterkommere heriblandt meget højtplacerede enkeltindivider. Enkelte sønner viser sig allerede som gode nedarvere. Antallet af afkom i brugshundeklasserne er meget højt.”

Visum har vist sig at holde godt som avlshund. En meget fremgangsrig linie efter ham går over Max della Loggia dei Mercanti videre til Dux della Valcuvia, Quantum v. Arminius og frem til 2006 årets Sieger Zamp v. Thermodos.

På Kaisers moderside er der også fremtrædende nedarvere. Nabonas Jameson var i slutningen af 90’erne en fremtrædende hund, der både hævdede sig ved udstillinger og som avlshund. Poul Meineche skrev om ham i 98, da han blev årsvinder i brugshundeklassen:” En hund, som altid har betaget mig meget, fra første gang han blev præsenteret ved kåringen i Nibe, hvor jeg naturligvis kårede ham i kl. 1. Med en flot kåring og en velavlende familie har han bevist med op til flere flotte grupper en avlsværdi, som er en berettiget vinder værdig ved Hovedavlsskuet 1998. Han stillede således både ved HAS i 97, på landsdelskuerne i 98, på Påskeskuet i kreds 26, på Pinseskuet, i kreds 5 og på HAS i år en særdeles fadertypisk gruppe – en gruppe, hvor dyrene havde gode rammer, type, kønspræg, pigment. PÅ HAS 98 stillede Jameson en gruppe på 9,10 dyr efter 11 mødre. Her forenedes tingene med et smukt ydre, aflagt alle prøver indenfor BHP – programmet, bevist avlsværdi med udtalt gennemslagskraft. Han står for en flot udstillingskarriere, hvor højdepunktet kom i år ved at vinde dette års Hovedavlsskue. Karrieren tæller mange flotte vinderplaceringer, og i 1998 vandt Jameson de 3 af 4 Landsdelsskuer. Han blev på HAS i 95 sg 7, avlsklasse 5 i 1996, avlsklasse 2 i 1997 og sluttelig årsvinder i 98.

Jameson har et HD – index på 94, 73. 84,38 % ligger indenfor det tilladte.

Gruppen efter Jameson viste sammen med de mange andre grupper, som vi har set efter denne han, at han er en forbedrer af type, giver særdeles gode rammer, særdeles godt kønspræg, kraftfulde hoveder og prima udtryk samt smuk dyb baghåndsvinkling med god kraft i køllen. Han skal tilføres tæver med en gennemvinklet forpart.”

Lidt længere tilbage i anerækken står den dobbelte Sieger Ulk v. Arlett, der også i flere år var en ganske betydningsfuld avlshund. Kaiser har altså flere markante nedarvere i sin stamtavle, og han har da også vist, at han formår at nedarve sine fortrin. Her kan nævnes god type og udtalt fasthed med god mankeføring og godt forløbende overlinie. Han giver desuden sin gode forpart og gangformåen og gangvilje.

Hans afkomsgruppe i 2005 fik denne beskrivelse:” Kaiser blev placeret i avlsklassen i 2004 på baggrund af de forventninger, der var til, at han kunne videreføre sine positive sider til afkommet. Gennem årene har han vist, at afkommet i fremstillede afkomsgrupper og individuelt levede op til disse forventninger – og det kronedes ved på hovedavlsskuet at stille en førstegangsgruppe, der helt levede op til forventningerne. En stor sværhedsgrad og en gruppe unge dyr med tydeligt præg af faderen. De er ensartede, store, velpigmenterede med ensartet typebillede og et særdeles godt kønspræg. De har arvet faderens charmerende udstråling og udtryksfulde hoved. De har særdeles gode overlinier og krydsforhold. De er godt vinklede for og særdeles godt vinklede bag. De har et særdeles godt forbryst, og hos enkelte dyr skal underbrystet være mere udfyldt. Fronten er korrekt med korrekte støttelinier, og deres bevægelse er temperamentsfuld og kraftbetonet med en god fasthed. Der er enkelte dyr af høj kvalitet.

Kaiser har AA: 0 og HD: A, med et dansk index på 147 med en høj sikkerhed.”

Det flotte index bliver endnu flottere, når man betænker, at h an startede med et index på 125. Han har altså bevist med sit afkom, at han er en virkelig forbedrer på området.

I kennel Nørreheden har vi to gode halvsøstre efter ham Nørrehedens Lima og Nørrehedens Furka. Begge er meget velpigmenterede. De har gode overlinier med høj fast manke og har særdeles gode bevægelser.

                                                                                                                                                                                      tilbage